Partnerem emisji banknotu 0 Euro Kraków jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne oddział w Krakowie.
Kontakt mailowy z Emitentem (Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o.):