Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w KrakowiePartnerem niniejszego banknotu kolekcjonerskiego jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie.

Założone w 1888 roku w Krakowie Towarzystwo Numizmatyczne dało początek zorganizowanemu ruchowi numizmatycznemu w Polsce. Jego członkami byli numizmatycy polscy ze wszystkich trzech zaborów oraz zamieszkujący w krajach Europy zachodniej, a wśród nich najwybitniejsi badacze i kolekcjonerzy końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, jak: Władysław Bartynowski, Antoni Ryszard, Emeryk Hutten-Czapski, Henryk Bukowski, Marian Gumowski, Henryk Mańkowski, Zygmunt Zakrzewski, Ludwik Piotrowicz czy Tadeusz Kałkowski.

W latach 1889-1957 Towarzystwo wydawało czasopismo naukowe zatytułowane „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”.

Po II Wojnie Światowej Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie, pod którą działało do 1953 roku. Wówczas to zostało włączone do utworzonego na zjeździe w Krakowie – Nowej Hucie Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. W związku z tym, iż w organizacji działało coraz więcej numizmatyków w 1971 roku Polskie Towarzystwo Archeologiczne zostało przekształcone w Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Ostatecznie organizacja przyjęła obecny kształt w 1991 roku, przyjmując nazwę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Obecnie tradycje Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie kontynuuje krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, także poprzez ścisłą współpracę z Gabinetem Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie.


 
Muzeum-im.-Emeryka-Hutten-Czapskiego

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
W marcu 1958 roku ukazał się pierwszy numer "Numizmatyka Krakowskiego", funkcjonujący później przez lata jako seria "wewnętrznych komunikatów" oddziału krakowskiego. Zawierały one szereg artykułów bardzo istotnych dla rodzimej numizmatyki (i nie tylko), niejednokrotnie poszukiwanych przez kolekcjonerów i numizmatyków.

Redaktorem czasopisma był wybitny krakowski numizmatyk, mgr inż. Tadeusz Kałkowski. Do jego śmierci w lutym 1979 ukazały się 252 numery "Numizmatyka Krakowskiego". Po kilkumiesięcznej przerwie w styczniu 1980 wznowiono wydawanie czasopisma w niezmienionej formule, pod redakcją dr Macieja Jasieckiego i lek. med. Jerzego Sowińskiego. Kontynuowali oni z powodzeniem dzieło Tadeusza Kałkowskiego przez kolejne 11 lat, zamykając sześciotomową serię numerem 384 w grudniu 1990. Po reaktywacji "Numizmatyka Krakowskiego" pod redakcją krakowskiego numizmatyka Dariusza F. Jaska po 29-letniej przerwie czasopismo ponownie ukazuje się drukiem.
Spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca w sali audiowizualnej w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, o godz. 17.00. Podczas kolejnych spotkań członkowie PTN Kraków wygłaszają prelekcje z zakresu numizmatyki.

Dodatkowo w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 mają miejsce spotkania klubowe naszego Towarzystwa, podczas których w stworzonej przez siebie kawiarnianej atmosferze w Pałacyku Czapskich dyskutujemy o wszystkim, co się z numizmatyką łączy.

PTN Oddział w Krakowie posiada także swoją stronę internetową pod adresem numizmatykkrakowski.pl, na której publikuje m.in. aktualne informacje z życia Towarzystwa oraz wybrane zdigitalizowane pozycje literatury numizmatycznej ze zbiorów archiwów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!